| Fmaj7 | Cmaj7 | (4 times) Fmaj7 Cmaj7

เรื่องราวเหล่านั้น ที่แล้วมา Fmaj7 Cmaj7

ใจฉันยังจดจำ ที่เคยค้างคา Fmaj7 Em

ความจริงก็รู้ ไม่อาจหวนคืนย้อนมา Dm G

แม้ว่า จะอย่างไร Fmaj7 Cmaj7

มาในวันนี้ หยดน้ำตา Fmaj7 Cmaj7

ค่อยๆลบเลือนหาย ไปอย่างช้าๆ Fmaj7 Em

ความจริงก็เห็น ทุกสิ่งที่เจ็บช้ำมา Dm G

ถึงครา ก็จางหาย Fmaj7 Cmaj7

* ในวันที่ลมยังพัดจากเมื่อวาน Fmaj7 Cmaj7

สิ่งที่ทรมาน จะนานเพียงใด Fmaj7

แค่ปล่อยให้กาลเวลาเยียวยา Em Dm G

จนฉัน เข้าใจ ว่าสิ่งใด ผ่านมาแล้ว ก็ไป (สุดท้ายก็ไป)

Inst: | Fmaj7 | Cmaj7 | Fmaj7 | Cmaj7 | Fmaj7 Cmaj7

ในวันพรุ่งนี้ ตื่นขึ้นมา Fmaj7 Cmaj7

ยังมีดวงอาทิตย์ อยู่บนท้องฟ้า Fmaj7 Em

ผ่านคืนเหน็บหนาว จนวันที่สดใสกว่า Dm G

แค่ลืมตา ขึ้นอีกครั้ง *

Inst: | Fmaj7 | Cmaj7 | Fmaj7 | Cmaj7 | Fmaj7 | Em | Dm | G | Fmaj7 Cmaj7

ในวันที่ลมยังพัดมาจากวันวาน Fmaj7 Cmaj7

และสิ่งที่ทรมาน จะนานเพียงใด Fmaj7 Em

แค่ปล่อยให้กาลเวลาเยียวยา จนฉันเข้าใจ Dm G

ว่าสิ่งใด ผ่านมาแล้ว Fmaj7 Cmaj7

ในวันที่ลมยังพัด มาจากเมื่อวาน Fmaj7 Cmaj7

และสิ่งที่ทรมาน จะนานเพียงใด Fmaj7 Em

แค่ปล่อยให้กาลเวลาเยียวยา จนฉันเข้าใจ Dm G

ว่าสิ่งใด ผ่านเข้ามา สุดท้ายก็ไป

Fmaj7 Cmaj7 Fmaj7 Cmaj7 สุดท้ายก็ต้องไป Fmaj7 Em Dm G Fmaj7 Cmaj7 Fmaj7 Cmaj7

Tags: , , , ,